Fotogalerija

V zraku nad morjem

Portorož, 12. marec 2015: »V zraku nad morjem« je novonastali dokumentarni film o bogati dediščini letalstva na Slovenski Obali, ki je nastal v sodelovanju Aerodroma Portorož in zavoda Nomed.

„V zraku nad morjem“ je dokumentarni film, v katerem je prikazana bogata dediščina letalstva na območju slovenske obale. Letalstvo se je razvijalo vzporedno s svetovnimi trendi letalstva in jih v začetku prejšnjega stoletja v nekaterih segmentih celo preseglo. Avtorji filma so najprej raziskali začetke letenja s hidroplani, prvimi komercialnimi linijami in pilotsko šolo v zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ter se nato osredotočili na vzpostavitev prvih letalskih komercialnih linij. V nadaljevanju  so prikazani prvi osnutki vzletno-pristajalne steze v Sečovljah, ter se nato dotaknili zgodovinskega razvoja portoroškega letališča vse do današnjih dni.

 V družbi Aerodrom Portorož d.o.o. je že dlje časa obstajala  želja po združitvi pomembnih zgodovinskih kulturno tehničnih dokumentov, fotografij in drugega materiala v neko celoto. Z zavodom Nomed smo s sodelovanjem pričeli  pred slabim letom  in v tem relativno kratkem času zaključili obsežen projekt. Za uspešno izvebo dokumentarnega filma so poleg ustvarjalcev, veliko pripomogli predstavniki služb in uporabnikov letališča Portorož kot tudi osebe, ki so bile pri samih pričetkih del na današnjem letališču. Kot zelo pomembni osebi je zagotovo potrebno omeniti očeta večine turistične infrastrukture v piranski občini, g. Antona Spinellija, ter pilota, ki je prvič pristal še na nenarejeni vzletno pristajalni stezi g. Drago Gabrijel.

 Zavod NOMED, ki se ukvarja z video in avdio produkcijo, ter neformalnim izobraževanjem na področju kulture, veliko pozornosti posveča tudi ohranjanju in promociji kulturne dediščine. Zavedanje o pomenu zgodovine pri razvoju obalnega območja je vodilo avtorje k snemanju dokumentarnega filma o letališču Portorož. Za namen filma so zbrali številno arhivsko gradivo in opravili temeljito raziskovalno delo, ter posneli tudi intervjuje z ljudmi, ki so imeli in imajo pomembno vlogo pri razvoju letališča.

Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k izvedbi in premieri dokumentarnega filma "V zraku nad morjem".